Luxan Pyrethrum Vloeibaar tegen insecten

Luxan Pyrethrum Vloeibaar tegen insecten

Tegen insecten zowel vretende als zuigende
Inhoud 30 ml
Voldoende voor 15 liter spuitvloeistof
Dosering in alle toepassingen: 10 ml per 5 liter water.
Eco keuze

10,95

7 op voorraad

Beschrijving

Algemeen

Luxan Pyrethrum Vloeibaar bevat plantaardige pyrethrinen, stoffen die worden gewonnen uit speciaal voor dit doel geteelde bloemen. Deze unieke wekzame stoffen zijn uitstekend geschikt om toe te passen voor bestrijding van vretende en zuigende insecten in moes, fruit en siertuinen. Het middel bestrijdt een reeks aan verschillende soorten insecten zoals bladluizen, witte vlieg, rupsen, aardvlooien, kevers, tipsen en wantsen.

Gebruiksaanwijzing 

Pit, steenvruchten, noten, houtig kleinfruit, aardbei, blad, vruchtgroenten, peulvruchten, koolgewassen, knolwortel, steel- en stengelgroenten, ui- en ui-achtige gewassen en sierplanten in de tuin, alsmede kamerplanten; ter bestrijding van o.a. bladluizen, trips, wantsen, witte vlieg, rupsen en kevers. Luxan Pyrethrum Vloeibaar toepassen zodra aantasting wordt waargenomen. Tegen bladluizen de behandeling zonodig na 1 week herhalen. Dosering 10ml per 5 liter water.

Attentie

Zowel de bovenzijde als de onderzijde van de planten/gewassen tot druipens toe besproeien waardoor de insecten goed geraakt worden. Luxan Pyrethrum Vloeibaar niet toepassen nabij sloten en vijvers. Gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet toepassen op gewassen met geopende bloemen of op gewassen die actief bezocht worden door bijen en hommels.

Wettelijke gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insectenbestrijdingmiddel in pit, steenvruchten, noten, houtig kleinfruit, aardbei, blad, vruchtgroenten, peulvruchten, koolgewassen, knolwortel, steel- en stengelgroenten, ui- en ui-achtige gewassen en sierplanten in de tuin, alsmede kamerplanten.

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 2 dagen voor fruit- en groentegewassen.

gevarenaanduidingen

 • Ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Zeer giftig voor in water levende organisme, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Spuitnevel niet inademen.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigd.